Oudersteunpunt

Ieder kind verdient een plek op een school, die past bij zijn of haar kwaliteiten. Ook als er extra ondersteuning nodig is. En: zo dicht mogelijk bij huis. Dat is passend onderwijs. 
Om passend onderwijs te bieden, werken we met andere scholen in de regio samen in een samenwerkingsverband.


Samenwerkingsverband - basisonderwijs
Het basisonderwijs van Ronduit Onderwijs valt onder het samenwerkingsverband  Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK).

Oudersteunpunt - basis onderwijs
Passend onderwijs valt of staat met een goede samenwerking tussen het kind, de ouder en de school. Als ouder is het belangrijk dat je weet bij wie je terecht kunt met vragen. Daarom heeft het samenwerkingsverband PPO-NK een oudersteunpunt ontwikkeld, waarop vragen van ouders worden beantwoord. Kijk eens op www.oudersteunpunt.nl


Samenwerkingsverband - voortgezet onderwijs
Het voortgezet speciaal onderwijs van Ronduit Onderwijs verspreid zich over een groot deel van Noord-Holland. Daardoor valt ons voortgezet speciaal onderwijs onder verschillende samenwerkingsverbanden:

Oudersteunpunt - voortgezet onderwijs
Ook voor ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs bieden veel samenwerkingsverbanden een oudersteunpunt. Kijk op de website van het samenwerkingsverband voor meer informatie voor ouders.