Koersplan

Met 570 professionals verzorgen we openbaar regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor ruim 3800 leerlingen. Dat doen we op 25 locaties in Alkmaar, Dijk en Waard, Den Helder, Hoorn en Bakkum.

We zien onszelf als veelkleurig. Qua onderwijsconcepten, type scholen en onderwijs(zorg)-arrangementen. We zien onszelf ook als positief. We benutten de mogelijkheden die er wel zijn. Bij onze leerlingen, bij onze mensen en in onze scholen. Het beste laten we groeien. En we zien onszelf als een organisatie die altijd zorgt voor een veilige omgeving. Een omgeving die alle ruimte en kansen biedt om te groeien. We hebben vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Onze cultuur is open en gelijkwaardig.

Iedere leerling is welkom, juist vanwege haar of zijn achtergrond. Dit biedt kansen om talenten te ontdekken en vanuit nieuwsgierigheid blikken te verruimen. Wij zien het beste in onze leerlingen en we helpen onze leerlingen om dat ook te zien. Als Ronduit-leerling verlaat je de school met zelfvertrouwen en zelfinzicht. Je kent je talenten. En je bent basisvaardig. Rekenen, taal en lezen doen ertoe. Je vertrekt naar je volgende (onderwijs)bestemming, met een brede kennisbasis en nieuwsgierigheid naar de wereld.

Over onze koers
Dit koersplan heeft een andere vorm dan onze voorgaande meerjarige beleidsplannen. Daarom hebben we het ook een andere naam gegeven: koersplan, in plaats van strategisch beleidsplan. Een plan waarin we onze lange termijn ontwikkeling beschrijven. Dit koersplan schrijft niet de route voor, maar beschrijft onze gezamenlijke richting, gebaseerd op onze identiteit, onze kwaliteiten en onze gedeelde ambities.

Het koersplan bevat ambities en ontwikkellijnen die gaan over de kern van onze maatschappelijke opdracht. Daar verbinden we ons langjarig aan. De invulling van de ontwikkellijnen vormen we gaandeweg en in gezamenlijkheid, met maatschappelijke partners. We houden niet krampachtig vast aan een papieren werkelijkheid; we bewegen mee met veranderende contexten. Dit noemen we 'koersgericht werken’.

> Lees hier het volledige koersplan (PDF)

Ronduit goed onderwijs. De plek voor jou.


Ons motto is: Ronduit goed onderwijs. De plek voor jou. We leggen graag uit wat we daarmee bedoelen.

Goed onderwijs wil zeggen dat we ervoor zorgen dat leerlingen klaar zijn voor hun volgende stap. Ons onderwijs kent een hoge kwaliteit. We organiseren dit op een manier die de kwaliteit voor lange termijn borgt. Goed onderwijs gaat over sterke basisvaardigheden, een brede kennisbasis en jezelf kennen in je talenten. Een leerling zet met zelfvertrouwen en zelfinzicht de volgende stap. Daar werken we als onderwijsprofessionals elke dag aan.

De plek gaat over onze organisatie en de professionals die er werken. Onze organisatie is bij uitstek de plek  waar wij als onderwijsprofessionals, ons verder kunnen ontwikkelen.  Ronduit is zó professioneel  ingericht dat je er met plezier werkt en je kunt focussen op je passie in het werk: goed onderwijs verzorgen en zorgdragen voor elkaar; je leerlingen, ouders en collega's. Ronduit is de plek waar jouw expertise er toe doet. Vanuit de kracht van het collectief weten we elkaar snel te vinden. We vormen een lerende organisatie.

Voor jou gaat over jou: de huidige en toekomstige leerling. We zorgen ervoor dat we lokaal en regionaal een kwalitatief goed, toegankelijk en gevarieerd onderwijsaanbod in stand houden. We zorgen er ook voor dat we dit aanbod steeds verder blijven ontwikkelen en verbeteren. Dat doen wij voor jou, samen met andere schoolbesturen en maatschappelijke organisaties.