Bestuur en Raad van Toezicht

Ronduit Onderwijs kent een organisatiemodel met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).


Bestuur

De dagelijkse verantwoordelijkheid voor Ronduit Onderwijs is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit Wytze Niezen en Iwan Basoski.

 

Wytze Niezen
Iwan Basoski

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de resultaten van Ronduit Onderwijs. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en fungeert als klankbord voor het CvB, om maximal bij te dragen aan het onderwijs van Ronduit.

De RvT van Ronduit bestaat uit:

  • Esther Spetter – voorzitter
  • Richard Bot – financiën
  • Nicole Krabbenborg – personeel
  • Debby Saptenno – onderwijs
  • Vacature - jeugdzorg

Ieder lid van de RvT is benoemd voor een periode van 4 jaar. Dit is vastgelegd in het Rooster van aftreden.


De werkzaamheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten van Ronduit. Binnen Ronduit wordt de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad gehanteerd.

 

Overige documenten:

Bestuurskantoor

De medewerkers van het bestuurskantoor werken onder leiding van het College van Bestuur en ondersteunen de scholen en hun directeuren. Daarnaast werken ze aan bovenschools beleid en geven hier uitvoering aan, op het gebied van onderwijskunde, personeelszaken, financiën, huisvesting, ICT en communicatie.

Het bestuurskantoor van Ronduit Onderwijs is gevestigd aan Havinghastraat 22 in Alkmaar. Zie ook onze contactgegevens.