Bestuur en Raad van Toezicht

Ronduit Onderwijs kent een organisatiemodel met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).


Bestuur

De dagelijkse verantwoordelijkheid voor Ronduit Onderwijs is in handen van interim bestuurders Jethro Nieuwenhuis en Wytze Niezen. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Jethro Nieuwenhuis
Wytze Niezen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Ronduit bestaat uit:

  • Esther Spetter – voorzitter
  • Richard Bot – financiën
  • Nicole Krabbenborg – personeel
  • Debby Septenno – onderwijs
  • Vacature - jeugdzorg

Ieder lid van de RvT is benoemd voor een periode van 4 jaar. Dit is vastgelegd in het Rooster van aftreden.

De werkzaamheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten van Ronduit. Daarnaast heeft de RvT de visie omschreven in het document Toekomstvisie RvT. Binnen Ronduit wordt de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad gehanteerd.
 

Overige documenten:

Bestuurskantoor

De medewerkers van het bestuurskantoor werken onder leiding van de interim bestuurders en ondersteunen de scholen en hun directeuren. Daarnaast werken ze aan bovenschools beleid en geven hier uitvoering aan, op het gebied van onderwijskunde, personeelszaken, financiën, huisvesting, ICT en communicatie.

Het bestuurskantoor van Ronduit Onderwijs is gevestigd aan Havinghastraat 22 in Alkmaar. Zie ook onze contactgegevens.