Openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. We zijn immers allemaal anders. En dat is prachtig! Daarom gaan we niet om met verschillen, maar gaan we uit van verschillen. 

Op onze openbare scholen laten we kinderen met verschillende achtergronden en culturen samen spelen, met én van elkaar leren, en vooral: samen groeien.

Het openbaar onderwijs biedt gelijke kansen, ongeacht achtergrond, financiële middelen, geloof of afkomst. Kortom: in het openbaar onderwijs is iedereen welkom!

 

Wat betekent dat in de praktijk?


Gelijkwaardigheid
Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid
Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het bevorderen en beschermen van vrijheid. We grijpen de diversiteit aan opvattingen aan om van elkaar te leren. En door bewust te zijn van botsende perspectieven, overtuigingen en belangen, leren we leerlingen hoe zij hun eigen en andermans vrijheden kunnen respecteren en bewaken.

Ontmoeting
​​​​​​​
De openbare school is een ontmoetingsplaats waar mensen en hun verhalen samenkomen. We hebben aandacht en interesse voor de ander. We creëren ruimte voor dialoog over diversiteit, waarbij we leren van elkaars verschillen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van ieders identiteit, zodat elk kind zijn volwaardige plaats in de omgeving kan innemen.