Onderwijskwaliteit

Goed onderwijs is voor ons meer dan het realiseren van hoge leerresultaten. Onze professionals zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om mooi onderwijs te maken en te geven. Scholen hebben de eigen ruimte het onderwijs en de schoolorganisatie vorm te geven. Vanuit ondernemerschap, verantwoordelijkheid en resultaatgericht. Als Ronduit staan we voor hoge kwaliteit van onderwijs en organisatie. Daarvoor hebben we onszelf doelen gesteld die voor iedere school gelden.

Wij moedigen het eigenaarschap van leerkrachten, directeuren en staf aan en ondersteunen en faciliteren hen om ontwikkelingen te kunnen borgen en bestendigen. Wij kijken en luisteren naar mensen en willen dat zij zich gezien en gehoord voelen, hechten belang aan waardering voor leerlingen, ouders en professionals.

Zicht op kwaliteit

Het bestuur houdt zicht op de kwaliteit van de scholen vanuit de basiswaarden vertrouwen, dialoog en samen sturen. Vertrouwen in het professioneel handelen van alle collega’s. Het frequent voeren van de dialoog over resultaten en ontwikkelingen met collega’s van de scholen en bestuur aan de hand van met elkaar opgestelde kwaliteitskaarten (verantwoording). Waar nodig sturen wij samen op verbetering en werken wij aan innovatie.

Dat is kwaliteitsbewustzijn waar we trots op zijn.