Buitenschools aanbod

Op onze scholen bieden we méér dan alleen onderwijs. We vinden het belangrijk om kinderen in aanraking te laten komen met sport, cultuur, techniek en muziek. Om zo hun eigen interesses en talenten verder te ontdekken. Niet alleen in de klas, maar ook buiten schooltijd. Daarom heeft iedere school een buitenschools aanbod.

Hieronder vertellen we meer over het totale aanbod. Kijk op de website van de scholen om per school het aanbod te bekijken.

Alkmaar Sport

Veel van onze scholen zijn aangesloten bij het SportX-programma van Alkmaar Sport. Daarbij verzorgt een SportX-vakleerkrachteen naschools sportaanbod in de gymzaal in de school. Aansluitend aan de schooltijden kunnen de kinderen kennis maken met diverse sporten of trainen voor schoolsporttoernooien.

Daarnaast organiseert Alkmaar Sport ook andere ‘brede school’ sportactiviteiten, zoals sportinstuif, waarbij kinderen kennis kunnen maken met sporten zoals freerunning!

Artiance

Voor cultureel buitenschools aanbod werken veel scholen samen met Artiance. Ze bieden een breed palet aan activiteiten, van zang tot dans en van mode tot dierenverzorging. Soms op school en soms buiten school.

 

Stadskids Alkmaar

Stadskids Alkmaar verzamelt allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, educatie en (re)creatie en techniek komen. Via de website van Stadskids Alkmaar kunnen ouders hun kind aanmelden voor de activiteiten: www.stadskidsalkmaar.nl

Playing for Success

 

Playing for Success Alkmaar is een naschools programma voor kinderen die beter kunnen presteren dan ze op school laten zien. Met als doel: meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. En dat alles op een inspirerende plek: het stadion van AZ! Playing for Success Alkmaar is voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs.

Academie072

Soms presteert een kind minder goed dan hij eigenlijk zou kunnen. En soms ontbreekt het aan tijd en middelen om dat beetje extra te kunnen doen, waarmee het kind zijn mogelijkheden optimaal benut.

Daarom is er Academie072, speciaal voor kinderen in de bovenbouw. Dit programma biedt een uitdagende en plezierige leeromgeving waar op een andere manier wordt gewerkt dan binnen school. Een plek waar kinderen worden begeleid door deskundige docenten en worden gestimuleerd door hun ouders. Een plek ook waar de kinderen graag willen zijn. Met als einddoel: betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat, zodat kinderen hun schoolsucces vergroten.

Onze basisscholen De Fontein en Jules Verne bieden deze voorziening. De scholen selecteren de kinderen in de bovenbouw waarvan zij denken dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen in de Academie. Van elke school kunnen tien kinderen deelnemen. Deze kinderen komen eenmaal per week bij elkaar in hun eigen school.

En nog véél meer!

 

Veel van onze scholen bieden nog veel meer, om kinderen optimaal te laten groeien en te begeleiden. Bijvoorbeeld: fysiotherapie, logopedie, orthopedagogie, typecursus of dyslexieondersteuning. Maar ook voor ouders is er een aanbod. Zo bieden sommige scholen in hun schoolgebouw een opvoedspreekuur of een ouderkamer.

Ook bieden bijna al onze scholen opvang: van peuteropvang tot buitenschoolse opvang.