Opvang

Op veel van onze scholen wordt ook kinderopvang aangeboden, in samenwerking met onze kinderopvang-partners. Binnen Ronduit stimuleren we dat onderwijs en opvang samenwerken. Daarom zijn een veel van onze scholen onderdeel van een Kindcentrum, waar een vloeiende overgang is tussen onderwijs en kinderopvang.

Welke opvangmogelijkheden er per school zijn, is te lezen op de website van de scholen.
 

Partners

We werken met verschillende kinderopvang-organisaties samen, zoals: Klein Alkmaar, Rollebol, KitsOonlie, Broer Konijn, Kinderkamer en Soef.

Integraal Kindcentrum (IKC)

In een Integraal Kindcentrum (IKC) komen onderwijs en opvang samen. Dit betekent dat kinderopvang, basisschool en buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw zitten en kinderen van 0 tot 12 jaar op dezelfde vertrouwde plek kunnen blijven. Vaak met een doorlopende leerlijn en een gedeelde pedagogische visie.

De gemeente Alkmaar heeft het initiatief genomen om scholen, peuter- en kinderdagopvangorganisaties bijeen te roepen en gezamenlijk een convenant op te stellen, met daarin de ambities voor de verdere vorming van Integrale Kindcentra. Het convenant was de eerste stap in de vorming van IKC’s in Alkmaar.

Veel van de scholen binnen Ronduit zijn onderdeel van een Kindcentrum.