Strategisch beleidsplan

Ons toekomstbeeld voor 2023 is ster(k) onderwijs

Het strategisch beleidsplan omschrijft hoe we het toekomstbeeld voor 2023 willen bereiken en bevat de volgende drie pijlers, die aangeven waar we gezamenlijk binnen Ronduit voor gaan:

1. Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst

2. Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie

3. Maatschappelijk relevant: samen ondernemen

Bestuurlijk gezien hebben we daaraan zes ambities gekoppeld; ze geven de focus van de aankomende jaren weer. 
 

Onze 6 ambities:

 • Alle scholen zijn gekwalificeerd als ‘sociaal veilige school’.
   
 • Ronduit en haar scholen hebben het ‘fundament’ op orde.
   
 • Ronduit heeft een breed en bekend onderwijsaanbod gericht op een optimale (talent) ontwikkeling van leerlingen.
   
 • Personeelsleden van Ronduit ervaren in hun werk een grote mate van betrokkenheid en welbevinden en grijpen kansen om te groeien als professional, gericht op hun kwaliteiten en ambities.
   
 • De scholen als collectief bieden in samenwerking met partners een dekkend netwerk in de regio ten behoeve van een betekenisvolle en maatgerichte doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jongeren. Ouders zijn en voelen zich betrokken.
   
 • Ronduit kiest voor duurzame oplossingen.