Missie

Op onze scholen bereiden we kinderen voor op de toekomst. Een belangrijke missie! Daarom bieden we een veilig fundament voor een leven lang leren. Voor leerlingen én professionals. Hoe we dat doen? Ondernemend, met eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel.

Ondernemend

 

De zorg, cultuur, techniek en technologie, de economie, veiligheid op straat, de wetenschap en religie: een groot deel van onze samenleving draait op ondernemende mensen. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen een ondernemende houding te laten ontwikkelen: handen uit de mouwen en initiatief nemen. Dit doen we door kinderen in heel concrete situaties te plaatsen, levensecht en soms best spannend. Zoals plaatsnemen in een leerlingenraad en écht meebeslissen over wat er op school gebeurt. Maar we passen ‘ondernemen’ ook dagelijks toe in de klas, door kinderen zelf een rol te laten spelen in het vergaren en verwerken van leerstof.

Eigenaarschap

Onderwijs dat betekenis heeft, zorgt voor hogere betrokkenheid en motivatie en is een voedingsbodem voor eigenaarschap. Iemand die eigenaarschap toont, neemt actief verantwoordelijkheid om kansen ten volle te benutten en problemen op te lossen. Dat is essentieel in onze kennissamenleving. Onze scholen zijn een rijke leeromgeving waar kinderen en jongeren eigenaar (leren te) zijn van hun ontwikkeling en waar normen en waarden als vanzelfsprekend worden geleerd en door professionals worden voorgeleefd.

Gericht op ontwikkeling en doel

 

Ondernemingszin en eigenaarschap zijn de ingrediënten voor een maximaal leerrendement. Op onze scholen kunnen de leerlingen het niveau bereiken dat bij hen past. Het gaat bij elke leerling om het verleggen van grenzen, om vol te houden een gewenst doel te bereiken, om discipline en om vertrouwen in eigen kunnen. Op onze scholen zijn leerlingen trots op wat ze kunnen en laten dat graag aan anderen zien. We stimuleren leerlingen het maximale uit zichzelf te halen en de lat voor zichzelf hoog te leggen.

Kernwaarden in de praktijk

Iedere school binnen Ronduit brengt deze kernwaarden op eigen wijze in praktijk, passend bij de school en het schoolprofiel. Binnen Ronduit hebben we een breed palet aan scholen, met heel verschillende schoolprofielen: Dalton-onderwijs, Jenaplan, Montessori, thematisch onderwijs, speciaal onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, bewegend leren, modern traditioneel onderwijs. Dankzij deze schoolprofielen weten ouders wat ze van een school kunnen verwachten en kunnen ze de best passende school voor hun kind kiezen.